Förinspelade program
De föreningar som inte behöver sända direkt lagrar sina program som MP3-filer och överför dem via Internet till en dator direkt ansluten till sändaren, som spelar upp programmen på rätt tidpunkt.

Filöverföringen sker via FTP. Det finns många olika FTP-program, både gratis och som kostar pengar. Ett gratis alternativ är FileZilla.

Fyll i de uppgifter om HOST, USER, PASS och PORT du fått från Stockholms Närradioförening. Anslut till servern och för över filen. Filen ska vara i MP3-format och hela programmet ska vara en sammanhållen fil.

Filen ska ha namn enligt någon av följande format (i prioritetsordning):

Filerna kommer endast att spelas upp om namnet stämmer och filuppspelning är inställt i sändningsschemat.

Såhär ser det ut när man ansluter med FileZilla.
Dra MP3-filer från vänstra sidan (Lokal plats) till högra (Fjärrplats)Spellistor
Det går också att spela flera filer i rad med funktionen spellista. Ladda upp alla de MP3-filer som ska spelas. Använd filnamn med bokstäver A-Z, a-z, siffror 0-9, bindestreck och understreck. Skriv en spellista som en textfil med ett filnamn på varje rad. Om det ska vara pauser mellan två filer, skriv då wait:2 (för två sekunders paus) på en egen rad mellan de två filnamnen. Om spellistan ska loopas och spelas om och om igen, skriv loop: på sista raden. Spellistefilen ska ha likadant namn som MP3-filerna ovan, men sluta på .m3u istället för .mp3

Exempel på spellista:

inledning.mp3
musik_1.mp3
musik_2.mp3
intervju_1.mp3
musik_3.mp3
wait:2
musik_4.mp3
intervju_2.mp3
musik_5.mp3
avslutning.mp3


I exemplet ovan ligger alla MP3-filer i startmappen. Om du gör undermappar anges detta som mapp/filnamn.mp3 (observera dock att .m3u-filen måste ligga direkt i startmappen).

Samma program flera gånger
Funktionen spellista går också att använda för att spela samma program vid flera olika tillfällen. Spellistan består då av enbart en enda rad. Med två likadana spellistefiler, till exempel 20241201-1500.m3u och 20241204-1500.m3u som båda består av en rad med texten
Avsnitt_04.mp3
så kommer MP3-filen att sändas både den 1 december och den 4 december klockan 15:00.Start
English
Español
Sändningstider
Alla program
Att lyssna
Webbradio
Att sända
Närradio-
föreningens syfte

Teknik
Historia
Radio Sydost
Kontakta oss
Interna sidor
Login