Regler för programinnehåll
Närradion i Sverige är uppbyggd så att varje sändande förening har ett eget sändningstillstånd, en egen ansvarig utgivare och själv ansvarar för innehållet i sina sändningar. Det är myndigheten Myndigheten för radio och tv som beviljar sändningstillstånden. Alla ideella föreningar, politiska partier, kyrkliga samfund och liknande kan få tillstånd.

Stockholms närradioförening är en sammanslutning av flera av tillståndshavarna i Stockholms kommun, dock inte alla. Vi från Stockholms närradioförening har en skyldighet att upplåta tid åt alla tillståndshavare i kommunen, oavsett om de är medlemmar hos oss eller inte.

Vad får sägas i närradion då? Närradion har till skillnad från Sverigs Radio och de kommersiella kanalerna inga krav på sig om opartiskhet och saklighet. Ramen för närradioverksamheten anges i två lagar: Yttrandefrihetsgrundlagen och Radio- och TV-lagen.

Radio- och TV-lagen innehåller framför allt bestämmelser om annonser och sponsring samt en bestämmelse om att man måste ange sin sändningsbeteckning tydligt. Tillsynsmyndighet för detta är Granskningsnämnden för radio och TV och GRN tar både emot anmälningar från allmänheten och tar egna initiativ till granskning.

Yttrandefrihetsgrundlagen reglerar sådant som uppvigling, hets mot folkgrupp, olaga våldsskildring, förtal, olaga hot, brott mot tystnadsplikt, och att publicera hemliga uppgifter som skadar rikets säkerhet. Åklagare för brott mot Yttrandefrihetsgrundlagen är Justitiekanslern och även JK tar emot anmälningar från allmänheten.

Stockholms närradioförening låter spela in alla sändningar hela tiden och sparar dem i sex månader, så att de kan användas som bevis ifall det har kommit en anmälan till någon av myndigheterna ovan.Start
English
Español
Sändningstider
Alla program
Att lyssna
Webbradio
Att sända
Närradio-
föreningens syfte

Teknik
Historia
Radio Sydost
Kontakta oss
Interna sidor