Radiolänk
Har man fri sikt mellan sin studio och Stockholm närradios sändarplats i Hägersten kan det gå att använda en punkt-till-punktförbindelse via radiolänk. En sändare på en speciell frekvens skickar signalen via riktade antenner. Denna teknik passar speciellt för tillfälliga sändningar från evenemang.

Sändarantennen kan placeras på ett hustak, på en mast eller liknande. Räckvidden beror på hur högt antennen kan placeras och om det finns skymmande byggnader eller berg i vägen. På platser med bra förutsättningar behövs ingen mast, utan sändarantennen kan placeras i markhöjd.

Stockholms Närradioförening har en liten bärbar radiolänksändare som kan hyras ut till tillfälliga evenemang. Den som vill använda radiolänk för fast montering vid sin studio får antingen bekosta denna utrustning själv, eller så kan man diskutera en lösning där man hyr sändaren av SNRF och betalar per månad eller per sändningstimme.


Till vänster: Reporter med bärbar sändare.
Överst till höger: Antenner monterade på hustak.
Nere till höger: Antenner monterade på lyktstolpe.
Start
English
Español
Sändningstider
Alla program
Att lyssna
Webbradio
Att sända
Närradio-
föreningens syfte

Teknik
Historia
Radio Sydost
Kontakta oss
Interna sidor