Stockholm Närradio startade 1979 som en av de första närradiostationerna i landet. Från början användes enbart frekvensen 88,0 MHz. Snabbt efter starten fanns alla riksdagspartier och flera andra politiska grupperingar representerade, många olika kristna samfund, studentföreningar, idrottsföreningar, diverse andra ideella organisationer samt föreningar som sände renodlad musikradio. Som mest hade cirka femtio olika föreningar sändningstid på kanalen.

Den första tiden behövde man inte betala något speciellt för att sända musik, men snart fick STIM upp ögonen för verksamheten och musikavgifterna har sedan dess varit närradions största enskilda utgiftspost.

År 1982 ändrades dessutom närradiolagen och ett krav infördes att för att få tillstånd måste en förening ha en huvudsaklig annan verksamhet än att sända närradio. Detta, tillsammans med de nyinförda STIM-avgifterna, gjorde att flera populära musikprogram som gjorts av radioentusiaster utan annan organisationstillhörighet fick lägga ner.

Under 80-talet växte närradion i omfattning och flera andra närradiostationer startades, både i Stockholm och i övriga landet. I Stockholms kommun startade Järva-sändaren (91,1) redan 1979, Radio Sydost (101,1) i Farsta började provsända 1984 och startade officiellt 1985, Radio Sydväst (88,9) i Hägersten smög igång 1985 och invigdes 1986. Västerorts-sändaren (90,5) tillkom 1988.

Även Stockholm Närradio utökade och startade 1986 en andra kanal på 95,3 MHz. Här samlades studentföreningarna och andra som sände mycket musik, inklusive SAF Radio som var en del av Svenska arbetsgivarföreningens kampanj för att kommersiell radio skulle tillåtas i Sverige.

År 1993 infördes den kommersiella lokalradion i Sverige. Både SAF Radio och socialdemokraternas Radio Fotfolket flyttade över till de nyöppnade frekvenserna, och en rad nya stationer med renodlad musikprofil startade. Detta dränerade närradion på både lyssnare och kunnig personal. Lyssnarsiffrorna för Stockholms närradiostationer sammanlagt låg på cirka 12 procent år 1989 och föll till under 2 procent år 1997. Sedan dess har siffran legat på mellan 1,5 och 2 procent. Detta kan jämföras med mellan 1 och 8 procent per kanal för den kommersiella lokalradion, cirka 16 procent för Sveriges Radios P1, cirka 2 procent för P2, cirka 8 procent för P3 och cirka 20 procent för P4.

I samband med att den kommersiella lokalradion infördes 1993 tilläts reklam även i närradion. År 1998 tog man även bort kravet på att en sändande förening måste ha en huvudsaklig annan verksamhet. Detta har gett närradion ett uppsving på mindre orter, men har inte inneburit någon större skillnad i Stockholm. Endast några få av föreningarna på Stockholm Närradio utnyttjar möjligheten att sända reklam.

Radio Sydost, som under 80- och 90-talet varit en fristående närradiostation i Farsta i sydöstra Stockholm, gick år 2003 samman med Stockholm Närradio. Sändaren på 101,1 MHz flyttades 2005 till samma sändarplats i Hägersten som sedan 2004 används för 88,0 och 95,3.

Sedan toppnoteringen på cirka femtio föreningar i början av 80-talet har antalet aktiva föreningar halverats. Varje förening har å andra sidan betydligt fler sändningstimmar i veckan, vilket gör att sändningsschemat dagtid är fulltecknat till 80-90 procent. Sändningsschemat domineras av studentradio, kyrkor och program på minoritetsspråk.Start
English
Español
Sändningstider
Alla program
Att lyssna
Webbradio
Att sända
Närradio-
föreningens syfte

Teknik
Historia
Radio Sydost
Kontakta oss
Interna sidor