Direktsändning med Shoutcast
För att sända direkt från sin egen dator och ut i radion använder man ett streamingprogram. Med streamingprogrammet ansluter man sig till en server hos Stockholms Närradioförening.

För att kunna använda en internetbaserad länk måste det finnas en internet-anslutning i studion där cirka 150-200 kbit/s uppladdningshastighet hela tiden finns tillgängligt. Om man har ett bredband med till exempel 1 Mbit/s kan man använda resten av kapaciteten till annat, men måste då se till att 150-200 kbit/s finns reserverat under hela sändningen. Annars kommer man att få avbrott i sändningen.

Internetbaserade lösningar är mycket flexibla, men har den nackdelen att de är mindre driftssäkra än de andra lösningarna, och de ger även alltid en viss fördröjning i ljudet. Vanligtvis cirka 4 sekunder, men kan även vara längre i vissa fall.

Det finns många olika streamingprogram, både gratis och som kostar pengar. Ett gratis alternativ är Shoutcast.

Installera först MP3-spelaren Winamp. Installera därefter Shoutcast Radio DSP Plugin. Du kommer då ha ett extra fönster bredvid Winamp-spelaren som ser ut som på bilderna nedan.

Under fliken "Input" väljer du vad som du ska sända. Om du har kopplat ett mixerbord, mikrofon eller en annan ljudkälla till datorns ljudingång så ska du välja "Soundcard Input".

Du ska även välja "Soundcard Input" om du använder en USB-mixer (som i exemplet med den minimala studion). Tänk på att du också måste ställa in rätt ljudingång i datorns ljudinställningar. Här finns instruktioner för Windows XP och instruktioner för Windows Vista.

Se till att ljudnivån på mätarna är sådan att topparna i ljudet nästan når upp till 0 dB.Det går också att välja "Winamp" som ljudkälla. Då kommer de filer som du spelar upp i Winamp att sändas till servern allteftersom du spelar dem. Du kan lägga till filer och ändra ordningen under gång, men om du stoppar uppspelningen så stoppas också sändningen till servern. Med "Winamp" inställt som ljudkälla går det inte att prata direkt i radion som man kan med "Soundcard Input" enligt ovan.Under fliken "Encoder" ställer du in hur ljudet ska kodas. Välj "Encoder 1", "MP3 Encoder" och "128kbps" enligt nedan:Under fliken "Output" fyller du i de uppgifter om Adress, Port och Password du fått från Stockholms Närradioförening.Anslut till servern genom att tycka på "Connect". Räkneverken under "Status" ska då starta.Det går bra att starta överföringen i god tid innan er sändningstid börjar. Ljudet kopplas automatiskt ut i sändning på den tid som är inställd i sändningsschemat.Start
English
Español
Sändningstider
Alla program
Att lyssna
Webbradio
Att sända
Närradio-
föreningens syfte

Teknik
Historia
Radio Sydost
Kontakta oss
Interna sidor